Frekhaug Bibelsenter

Jorden skal fylles med Guds herlighet!

Frekhaug Bibelsenter er en del av Maranatha World Revival Ministrys. I Norge er vi 3 menigheter.

Vi er også med i tjenestefellesskapet Salt & Light. Dette er en tjeneste av forskjellige menigheter og tjenester som arbeider sammen om framgang for Guds rike.

Du er hjertelig velkommen til å være med i fellesskapet og oppleve Guds nærvær sammen med oss.
Velkommen i Jesu navn!

 

 

Ledelse:

Arne Hole,

Børre Hansen

Trine Taule og

Pastor Trond Taule