Frekhaug Bibelsenter

Jorden skal fylles med Guds herlighet!

Frekhaug Bibelsenter er en del av Maranatha World Revival Ministrys. I Norge er vi 3 menigheter. Du er hjertelig velkommen til å være med i fellesskapet og oppleve Guds nærvær sammen med oss.
Velkommen i Jesu navn!

Ledelse:
Arne Hole,
Remi Haaverstun,
Magrete Taule og
Pastor Trond Taule