Frekhaug Bibelsenter

Jorden skal fylles med Guds herlighet!

Lovsang

Salige er de som bor i ditt hus, de skal stadig love deg. Salme 84:5

Du vil fort oppdage at en stor del av våre møter er viet til lovsang og tilbedelse. Vi ønsker på denne måten å uttrykke vår takknemlighet til Gud for alt det gode som Han har gjort for oss. I vår tilbedelse henvender vi oss direkte til Gud og setter ord på vår kjærlighet og hengivenhet. Selv om alt foregår samlet og med orden, er likevel tilbedelsen noe personlig for hver enkelt i menigheten. Lovsangen er den enkeltes uttrykk for takknemlighet og kjærlighet til Gud.

Forkynnelse

For én dag i dine forgårder er bedre enn tusen ellers . Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighets telt. Salme 84.11

Mange mennesker tror at Bibelen bare er et moralsk oppslagsverk eller en samling gamle fortellinger og ætte tavler. Men i virkeligheten er Bibelen full av personlige budskap fra Gud til oss. Den beskriver en dimensjon og kvalitet i livet som vi bare kan få tilgang til gjennom Jesus Kristus. Derfor legger vi vekt på solid undervisning. Målsetningen er å hjelpe den enkelte til å se klarere hvem Gud er, og å få innsikt i hvordan vi kan leve i samsvar med Hans gode vilje. Vi ønsker at forkynnelsen skal være lett å forstå, til hjelp i dagliglivet og gjerne med et innslag av humor.

Innbydelse

Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. Jakob 1.25

Ofte vil vi gi mulighet for respons på forkynnelsen og det du føler Gud har talt til deg om i løpet av gudstjenesten.  Dersom det er noe du lurer på eller, du ønsker å snakke med noen, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Vårt hovedfokus er at den enkelte hjelpes til å omsetter forkynnelsen i praksis i sitt daglige liv.

Fellesskap

Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet, og i hjemmene brøt de brødet, og holdt måltid med fryd og hjertets enfold. Apgj 2:46 

Det er viktig gi anledning til å treffe andre i menigheten over en kopp kaffe/te. Her er en god mulighet til å bli kjent med nye mennesker, bli invitert til et nær fellesskap og et godt sted å starte med å tjene i menigheten. Gjennom fellesskapet kan vi gi alle en anledning til å kjenne Guds kjærlighet.