Frekhaug Bibelsenter

Jorden skal fylles med Guds herlighet!

Bibelen,  Guds Ord
Selv om Bibelen er skrevet av mennesker tror vi at Den Hellige Ånd inspirerte dem til å skrive Bibelen. Bibelen er Guds ufeilbare ord til alle sine barn. De hellige skrifter er evig; Derfor er Bibelen vår eneste kilde til tro, lære og livsførsel.

 

 

Gud består av tre personer: Far, Sønn og Hellige Ånd.

Far
Han er Skaperen av hele universet og livet. Alfa og Omega, den store Jeg Er. Han er vår Far og vi er Hans barn.

2. Mosebok 3:14;  3.Mosebok 11: 44-45;  4.Mosebok 23:19;  Salme 11: 4-6;  Malakias 3: 6;  Apostlenes gjerninger 17:28
 
Jesus, Guds Sønn
«For så elsket Gud verden at han gav sin Sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å fordømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

«Johannes 3: 16-17

Jesus er Guds Sønn og eneste vei til Gud.  Han led en smertefull og forferdelig død på korset.  Vi kan i  dag  oppleve tilgivelse, helbredelse og gjenopprettelse når vi tar imot Jesus som Herre

Når vi mottar Jesus i våre hjerter, frigjør han oss fra syndens bånd. «For syndens lønn er døden, men Guds gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.»

Romerne 6:23

Når du bekjenner Jesus som din Herre og Frelser og inviterer ham inn i ditt hjerte, begynner ditt nye liv i Kristus Jesus! Dine synder blir tilgitt, og du blir en ny skapning i Ham.    Efeserne 2: 8-9;  Romerne 6: 3-4;  Johannes 3:16

Den Hellig Ånd
Guds gave til mennesket etter Jesu Kristi oppstandelse på jorden. Den Hellige Ånd er vår Trøster og Rådgiver. Han leder oss og åpenbarer skriftene for oss Han overbeviser menneskene om synd,  rettferdighet, dom.

2 Korinter 3: 14-18;  Matteus 3: 16-17;  Johannes 16: 7-8;  Apostlenes gjerninger 1: 8; 1 Kor 3:16

Dåp
Dåpen er en lydighetshandling og blir i Romerbrevet sammenlignet med en begravelse av det gamle livet, og en oppreisning til et nytt liv sammen med Jesus.
Selve ritualet er enkelt: Dåpskandidaten dykkes  under vann èn gang i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Når den døpte løftes opp av van­net, sier man ofte: «Oppreist med Kristus for å vandre i et nytt liv med Ham».

Menigheten
Menigheten består av mennesker som har tatt imot Jesus Kristus som Herre i sine liv. Bibelen sier vi er Guds barn og ambassadører for Han.  Menigheten oppgave er å leve i kjærlighet, enhet, bønn og fellesskap.

2 Korintier 5:20;  Efeserne 5: 25-27;  Åpenbaringen 21: 2, 9-11;  2 Korinther 11: 2-3; Hosea 2: 19-2