Frekhaug Bibelsenter

Jorden skal fylles med Guds herlighet!

Pastor Trond Taule

Telefon 926 903 16

Konto: NB: Nytt Kontonr: 3626.42.36570

VIPPS  552206.

Møtelokale: Skarpenesvegen 29,

Moldekleiv, 5919 Frekhaug

 

Postadresse: Frekhaug Bibelsenter

Postboks 147

5919 FREKHAUG