Frekhaug Bibelsenter

Jorden skal fylles med Guds herlighet!

Pastor Trond Taule 

telefon 92690316

Konto: 9791 10 58441

VIPPS  552206.

Postadresse:
Frekhaug Bibelsenter
Postboks 147
5906 Frekhaug